آئین عطر افشانی و غبارروبی مقبره مطهر شهدای گمنام استان بوشهر توسط معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی

آئین عطر افشانی و غبارروبی مقبره مطهر شهدای گمنام استان بوشهر توسط معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علمی کاربردی استان بوشهر ، در روز پنجشنبه مورخ ۹۸/۶/۷ در آئینی به مناسبت هفته دولت ، هیأت نظارت و سنجش دانشگاه به سرپرستی جناب آقای دکتر محمد زاده معاون دانشگاه جامع علمی کاربردی و رئیس مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان بوشهر آقای دکتر آتشی ضمن قرائت فاتحه به عطر افشانی و غبارروبی مقبره مطهر شهدای گمنام ، در شهرستان بوشهر اقدام نمودند.