ثبت نام مسابقه طراحی المان

اولین دوره مسابقات ساخت سازه ها با انواع متریال

قوانین:

  1. هرنوع مصالحی برای ساخت می تواند مورد استفاده قرار گیرد، مانند ماکارونی، چوب، گچ، خاک، رس، سیمان، کاغذ، قوطی و…
  2. گروه های شرکت کننده متشکل از حداقل ۱ نفر و حداکثر ۵ نفر باشند
  3. هیچ محدودیت سنی وجود ندارد
  4. با توجه به جغرافیا و تاریخ بوشهر ، سازه ها ترجیحاً متناسب با شهر بوشهر طراحی شود
  5. سازه ها براساس زیبایی و امکان اجرا در واقعیت برآورد و تحلیل می شوند
  6. بعضی از وجوهی که ممکن است سازه را در وضعیت بهتری از لحاظ نمره دهی قرار دهد شامل موارد زیر می باشد :تناسب با جغرافیا، فرهنگ، تاریخ، آب وهوا، سنت های و آداب بوشهر، وسایل سنتی و صنایع دستی بوشهر و….
  7. زیبایی و امکان اجرای آن سازه از لحاظ علوم مهندسی
  8. امکان تهیه نقشه سازه، معماری، برق و مکانیک سازه طراحی شده
  9. دفاع از طرح و توجیه کامل سازه در همه موارد مهندسی
  • انتخاب و تایید طرح توسط دفتر فنی مهندسی سازمان های دولتی و غیردولتی جهت اجرا

 

فرم ثبت نام آنلاین