دیدار مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان بوشهر با رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان بوشهر

دیدار سرپرست دانشگاه با مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان بوشهر

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر ، در روز شنبه مورخ ۹۹/۲/۲۷سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان در نشستی صمیمی با مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان بوشهر و سرپرست مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداریهای استان بوشهر به منظور بحث و گفتگو جهت تقویت و توسعه دوره های آموزشی مهارتی و شغل محور در حوزه شهرداری و شهرسازی و استفاده بهینه از ظرفیت های طرفین و راهکارهای کاربردی را در جهت بهبود شرایط موجود انجام گرفت . مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری‌های استان بوشهر زیر نظر وزارت علوم و با مجوز وزارت کشور تاسیس شده و هدف آن آموزش مهارت محور متناسب با نیازهای شغلی و مبتنی بر دانش و فناوری روز و باتوجه به ضرورت ارتقاء سطح دانش عملی کارکنان تابعه وزارت کشور و در ذیل آن کارکنان شهرداری ها، سازمان های همیاری شهرداری ها، دیگر ارگانها، استانداری ها و نیز داوطلبان آزاد از سراسر کشور به ویژه استان بوشهر است.