جلسه کارگروه کارآفرینی مرکز با حضور اساتید و نمایندگان دانشجویان برگزار گردید.

مهارت‌ آموزی و کارآفرینی مهم ترین اهداف دانشگاه علمی کاربردی

جلسه کارگروه کارآفرینی مرکز با حضور اساتید و نمایندگان دانشجویان برگزار گردید.

جلسه هم‌اندیشی و تعامل با نمایندگان دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های بوشهر، با حضور دکتر مصدق کشاورزی نماینده اساتید و دبیر کارآفرینی مرکز، مهندس دشمن زیادی نماینده مدرسین رشته عمران ، دکتر پورعلی نماینده مدرسین رشته مدیریت ،نمایندگان دانشجویان هر رشته تحصیلی و پرسنل اداری مرکز برگزارشد.

در این نشست که در خصوص ماهیت دانشگاه جامع علمی کاربردی که با هدف اشتغالزایی، مهارت‌آموزی و کارآفرینی تاسیس شده صحبت گردید و در ادامه اساتید و دانشجویان نقطه نظرات خود در این رابطه را اعلام نمودند.

مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های بوشهر