نشست معاونین، مدیران گروه رشته عمران، معماری، مدیریت ، مسؤل کانون مشاوره و دبیر کارآفرینی مرکز با دانشجویان

✅ نشست معاونین، مدیران گروه رشته عمران، معماری، مدیریت ، مسؤل کانون مشاوره و دبیر کارآفرینی مرکز با دانشجویان
❇️این نشست با حضور آقای مهندس دشمن زیادی مدیرگروه رشته عمران، خانم مهندس ثقفی مدیرگروه معماری، آقای دکتر پورعلی دبیر کارگروه کارآفرینی و مرکز نوآوری ، خانم استاد گیاهی مسؤل کانون مشاوره و راهنمایی مرکز ، معاونین مرکز و دانشجویان برگزار گردید.
🔰موضوعات مطرح شده:
۱. هماهنگی و توضیحات در مورد نحوه برگزاری کلاس ها و دروس عملی و مهارتی ترم بعد
۲. برنامه ریزی و هماهنگی درس کارورزی و نحوه انجام و بازدید های نظارتی
۳. هماهنگی و برنامه ریزی جهت
برگزاری دروس عملی در رشته عمران و معماری به صورت حضوری
۴. توضیحات دبیر گروه کارآفرینی و و مرکز نوآوری در خصوص برنامه ها
۵. اعلام جهت بررسی کارنامه تحصیلی دانشجویان ترم۳ جهت چک کردن دروس باقیمانده جهت ارائه برای ترم آینده
۶. توضیحات مسؤل کانون مشاوره و راهنمایی مرکز و نحوه انجام فعالیت بصورت حضوری و مجازی در مرکز
۷. توضیح در خصوص برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت تخصصی ویژه دانشجویان و عموم علاقمندان
🔹این جلسه با رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله‌ گذاری فیزیکی برگزار گردید. 😷

💠    

مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان بوشهر