وبینار ارتباط موثر زوجین بر پایه تفاوت های فردی

وبینار ارتباط موثر زوجین بر پایه تفاوت های فردی

مدرس: خانم انصاری
کارشناس خانواده ، مدرس دانشگاه

چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹
ساعت ۱۹

لینک حضور در وبینار :

https://b2n.ir/e74638

وبینار ارتباط موثر زوجین بر پایه تفاوت های فردی در روز چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹ بصورت وبینار تا تدریس سرکار خانم انصاری برگزار گردید.

مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان بوشهر