نشست رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر با مسئولین فرهنگی مراکز

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی استان بوشهر؛ نشست هم اندیشی با مسئولین فرهنگی مراکز با حضور دکتر اسکندری رئیس دانشگاه و همچنین کارشناسان فرهنگی مراکز در محل سالن کنفرانس واحد استانی برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر اسکندری با تاکید بر اهمیت فعالیت های فرهنگی کارآمد در دانشگاه جامع علمی کاربردی بیان نمودند: بسیاری از مشکلات همه جوامع و بخصوص کشور ما عدم فرهنگ سازی مناسب است. ما در حوزه فرهنگی می توانیم با تقویت مشارکت انجمن کانون های دانشجویی در فعالیت های فرهنگی کاربردی و تاثیر گذار از جمله برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و مسابقات مناظرات دانشجویی فرهنگ سازی را از هسته اجتماع (خانواده و دانشجو) شروع کنیم.
ایشان همچنین افزودند: ما در صدد برگزاری طرح پشتکار (پویایی شتابان تعامل کاربردی دانشجو و دانشگاه) در سال جاری با همکاری مراکز هستیم.
ایشان خاطر نشان کردند: یکی از برنامه های ما در حوزه فرهنگی در سال جاری انتخاب کارشناس فرهنگی برتر از بین کارشناسان فرهنگی مراکز است.
در پایان جلسه مسئولین فرهنگی مراکز به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند.