بازدید علمی اساتید و دانشجویان از بافت قدیمی و تاریخی بوشهر

بازدید علمی اساتید و دانشجویان از بافت قدیمی و تاریخی بوشهر

 

دانشجویان رشته معماری و عمران از بافت قدیمی و تاریخی بوشهر بازدید علمی به عمل آوردند.

این بازدید علمی با حضور و تدریس اساتید گروه معماری، خانم مهندس سعیدی، خانم مهندس ثقفی و خانم مهندس پاشاخانلو برگزار گردید.

دانشجویان از مراحل احیا و مرمت بافت تاریخی بازدید کردند.

 

 

گزارش تصویری:

 

 

مرکز علمی کاربردی سازمان همیاری شهرداری های استان بوشهر