برگزاری کلاس اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه : دکتر شمس لاهرودی

برگزاری کلاس درس اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه دانشجویان رشته امور اداری

استاد شمس لاهرودی با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری