برگزاری کلاس سیستم های انبارداری : دکتر میرپور

 

برگزاری کلاس درس سیستم های انبارداری دانشجویان رشته امور اداری؛

استاد دکتر سید سعید میرپور با رعایت پروتکل های بهداشتی به صورت حضوری